تازه ها - کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا
صفحه آماده است.
کتاب
پایان نامه
مقاله
مجله
منابع دیجیتالی
دیداری شنیداری
سند
تازه های کتاب
 
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
سبک‌شناسی نثر
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌
‏‫، ۱۳۹۰.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
‏‫رهبری و مدیریت آموزشی‬
م‍ی‍رک‍م‍ال‍ی‌، سیدم‍ح‍م‍د
‏‫، ‏‫‏۱۳۸۹.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
موسوعه‌ الاما‌م‌ الشا‌فعی‌: کتا‌ب‌ الام‌
‏ شا‌فعی‌، محمد بن‌ ادریس‌، ۱۵۰-۲۰۴ق‌.
۱۴۲۲‌ق. = ۲۰۰۱‌م. = ۱۳۸۰
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
اعیا‌ن‌ الشیعه‌
‏ الامین‌، محسن‌، ۱۸۶۵ - ۱۹۵۲
۱۴۱۸ه-۱۹۹۸م‌
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
قبله زرتشت : داستان دین‌آوران ایران
ع‍طائ‍ی‌، ام‍ی‍د
‏‫، ‏۱۳۹۲.‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
آموزش حسابداری
مثنی، فاطمه
‏‫۱۳۹۹ -‬‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :