تازه ها - کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا
صفحه آماده است.
کتاب
پایان نامه
مقاله
مجله
منابع دیجیتالی
دیداری شنیداری
سند
تازه های کتاب
 
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
جریان‌‌سازی هنری نگارخانه‌ها در ایران
بابایی‌فلاح، هادی
‏‫، ‏‫۱۳۹۷.‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
روش پژوهش مقدماتی
دانائی‌فرد، حسن
۱۳۹۲.‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
‏‫معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسئله‌های مقدار مرزی‬
ب‍وی‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
‏‫، ۱۳۸۹‬-‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
‏‫اصول الکتروانسفالوگرافی(EEG)‬
صابری، عالیا
‏‫۱۳۹۹.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
شناخت مردم
هال، ال. مایکل
‏‫، ۱۳۹۸.‮‮‬‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
آمار توصیفی در تربیت‌بدنی
غ‍ف‍ران‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
۱۳۸۸.‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب کار آرام‌سازی و کاهش استرس برای نوجوانان
تامپکینز، ‏‫مایکل ا.‬
‏‫، ۱۳۹۸.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
درمان هیجان‏‌مدار ترومای پیچیده: رویکردی یکپارچه
پایویو، ‏‫ساندرا سی.‏‬‏‫‏‬
‏‫۱۳۹۸.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
‏‫شناخت اجتماعی و آموزش تعامل
رابرتس، ‏‫دیوید ال.‬
‏‫، ۱۳۹۸.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
رشد و پیشرفت در کار و زندگی
مسترز، ال. آن
‏‫، ‏‫۱۳۹۸.‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
اثر مرکب
هاردی، دارن
‏‫، ‏‫۱۳۹۸.‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
رسانه‌شناسی
آقاجانی، زهرا
۱۳۹۶.‮‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
تکنیک‌های پیشرفته در فوتسال
مرادیان، کیوان
‏‫ ، ۱۳۸۹.‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
متافیزیک
مامفورد، استیون
۱۳۹۶.‮‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
رویارویی صحنه‌ها و چهره‌ها در قرآن
محمدق‍اس‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
‏‫، ۱۳۹۳.‭‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :