تازه ها - کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا
صفحه آماده است.
کتاب
پایان نامه
مقاله
مجله
منابع دیجیتالی
دیداری شنیداری
سند
تازه های کتاب
 
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
بازاریابی پارتیزانی
لوینسون، جی کنراد
‏‫، ۱۳۸۹.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
فرهنگ روابط عاشقانه
بلوم، لیندا
‏‫،۱۳۹۶.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
ماساژ فشاری(شیاتسو)
فرانزن، سوزان
۱۳۹۰.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
آموزش سلامت ستون فقرات
‏ فروغ.‏ بیژن
۱۳۷۸
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
حرکات اصلاحی
س‍خ‍ن‍گ‍وی‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
‏‫، ‏‫۱۳۹۲.‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
اصول ورزش در بیماران سرطانی
قاسم‌نیان، آقاعلی
‏‫‬‬‬، ۱۳۹۳.
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
تردمیل طرز استفاده از آن
طب‍اطب‍ای‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
‏‫، ‏‫‏‏۱۳۸۷.‏‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کمردرد (علل بروز کمردرد)
ق‍اس‍م‌ن‍ژاد، م‍ه‌پ‍ری‌
‏‫۱۳۸۷.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
منسوجات و پوشاک پایدار با نگرش محیط زیست
طال‍ب‌پ‍ور، ف‍ری‍ده‌
‏۱۳۹۸.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
۱۰ اصل‌ اث‍رب‍خ‍شی استراتژی
ک‍ی‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
‏‫، ۱۳۸۹.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
توهم رشد
پیلینگ، دیوید
‏‫، ‏‫۱۳۹۸.‬‮‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
‏‫برنامه‌ریزی و مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی‬
م‍ظف‍ری‌، ام‍ی‍راح‍م‍د
‏‫، ‏‫‏‏۱۳۸۸.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
مدیریت استراتژیک در سازمان‌های ورزشی
خسروی‌زاده، اسفندیار
‏‫، ۱۳۹۰.‭‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
ت‍ن‍درس‍ت‍ی‌ ب‍دون‌ دارو
م‍ل‍وی‍ل‌، آراب‍لا
‏‫، ۱۳۸۳.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
بازی در ابتدای کودکی : از تولد تا شش سالگی
ش‍ری‍دن، م‍ری‌ داروت‍ی‌
‏ ۱۳۹۰.‬