برگزاری کارگاه آموزشی One Note با پوشش Mendeley و dtSearch

کتابخانه مرکزی برگزار می نمایید؛  شنبه ۷ دی ماه ساعت ۱۳ الی ۱۵ کارگاه آموزشی  One Note  با پوشش برنامه dtSearch , Mendeley مکان :سایت افق مدرس : جناب آقای دکتر عابدینی جهت ثبت نام با شماره تماس ۰۹۳۸۴۹۳۷۷۷۹ خانم طاهر پور هماهنگ نمایید