برنامه زمانی رونمایی سامانه های جدید کتابخانه مرکزی

سامانه جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا(س) روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲ در سالن نور مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه الزهرا(س) با حضور میهمانان علی رتبه و اساتید پیشکسوت در عرصه علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه­ها و …

رونمایی از سامانه های کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا

یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲ در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا(س) از نرم افزار جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا رونمایی خواهد شد. در این رونمایی از رئیس کتابخانه ملی و روسای سایر کتابخانه ها و اعضا مرتبط با کتابخانه مرکزی دعوت بعمل آمده است.