برنامه زمانی رونمایی سامانه های جدید کتابخانه مرکزی

سامانه جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا(س) روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲ در سالن نور مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه الزهرا(س) با حضور میهمانان علی رتبه و اساتید پیشکسوت در عرصه علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه­ها و …

رونمایی از سامانه های کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا

یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲ در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا(س) از نرم افزار جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا رونمایی خواهد شد. در این رونمایی از رئیس کتابخانه ملی و روسای سایر کتابخانه ها و اعضا مرتبط با کتابخانه مرکزی دعوت بعمل آمده است.

کارگاه آموزشی Mendeley

کارگاه آموزشی Mendeley نرم افزار استناددهی و شبکه پژوهش آکادمیک، جستجوی فرصت های شغلی از میان ۲۰۰ هزار فرصت شغلی، جستجوی بورس تحصیلی و فرصت های مطالعاتی با حضور نماینده ناشر در تاریخ ۲۰ آبان از ساعت ۱۳ الی ۱۵ مکان سالن تورانی برگزار خواهد گردید.

بّرگزاری کارگاه آموزشی Mendeley توسط کتابخانه مرکزی

دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ کارگاه آموزشی مندلی از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در سالن دکتر تورانی با حضور ناشر الزویر برگزار شد و با استقبال مخاطبین قرار گرفت. در این کارگاه ویژگیهای مهم این نرم افزار از جمله استناد دهی و شبکه پژوهشی آکادمیک، جستجوی فرصت ، های شغلی از …