معرفی موتور جستجوی علم نت

در حال حاضر پایگاه های متعددی در بستر وب وجود دارند که به نمایه سازی پژوهش های علمی کشور شامل مقالات، کتابها و پایاننامه ها می پردازند. پایگاه هایی همچون نورمگز، مگیران، sid و پرتال جامع علوم اسلامی به نمایه سازی مقالات علمی منتشر شده در مجلات علمی کشور میپردازند. اغلب مجلات عملی دارای سایت اختصاصی برای خود میباشند که در آن مقالات پذیرفته شده را به صورت رایگان در اختیار پژوهشگران قرار میدهند. پژوهشگاه ایرانداک در سامانه های با نام گنج به نمایه سازی پایاننامه های دانشجویی میپردازد. پایگاه سیویلیکا به عنوان نمایه کننده مقاالت منتشر شده در کنفرانس ها شناخته میشود. کلیه این سامانه ها از جنبه های مختلف با یکدیگر تفاوت هایی دارند. جنبه هایی مانند: ۱ .ارائه سرویس رایگان یا پولی ۲ .نوع مستندات )مقاله کنفرانس، مقاله نشریه، کتاب، پایان نامه( ۳ .کامل بودن مستندات )به عنوان مثال پوشش بخشی از مقاالت یک نشریه( ۴ .موضوع مستندات )علوم مهندسی، انسانی و اسلامی، پزشکی و …( ۵ .کیفیت امکانات ارائه شده به پژوهشگر به خصوص جستجو سریع و مناسب در منابع با وجود این پایگاه های متعدد که در حال ارائه خدمات به پژوهشگران می باشند اما تفاوتها و کاستی های محتوایی، فنی و مالی شرایطی را ایجاد کرده است که پژوهشگران نه امکان اعتماد کامل به یک سامانه را دارند و نه اینکه میتوانند از یک سامانه به صورت کامل صرفنظر کنند. نتیجه نهایی این امر افزایش زمان و عدم جامعیت پژوهشهای انجام شده خواهد شد. از این رو نبود سامانهای جامع که امکان جستجوی دقیق، با کیفیت و یکپارچه را در کلیه منابع علمی فراهم کند کاملا احساس میشود. هدف از طراحی علمنت، ایجاد یک جویشگر علمی در زبان فارسی است که با خزش هدفمند سایت های علمی و ادغام نتایج مشابه، یک درگاه یکپارچه و جامع را برای دسترسی به منابع علمی فارسی فراهم میکند.

 https://elmnet.ir