رونمایی از سامانه های کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا

یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲ در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا(س) از نرم افزار جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا رونمایی خواهد شد. در این رونمایی از رئیس کتابخانه ملی و روسای سایر کتابخانه ها و اعضا مرتبط با کتابخانه مرکزی دعوت بعمل آمده است.