تماس با ما

 

تهران،ده ونک، میدان شیخ بهایی، درب شرقی دانشگاه الزهرا، جنب مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا ،ساختمان کتابخانه مرکزی

کد پستی: ۱۹۹۳۸۹۱۱۷۶
تلفن: ۸۵۶۹۲۲۲۸-۰۲۱
دورنگار: ۸۸۰۴۱۵۷۵-۰۲۱
پست الکترونیکی: centrallibrary.management[at]alzahra.ac.ir