برگزاری کارگاه آموزشی One Note با پوشش Mendeley و dtSearch

کتابخانه مرکزی برگزار می نمایید؛

 شنبه ۷ دی ماه ساعت ۱۳ الی ۱۵ کارگاه آموزشی  One Note

 با پوشش برنامه dtSearch , Mendeley

مکان :سایت افق

مدرس : جناب آقای دکتر عابدینی

جهت ثبت نام با شماره تماس ۰۹۳۸۴۹۳۷۷۷۹ خانم طاهر پور هماهنگ نمایید